Söwda jaýlary, 24 ㎡

95,000 .
Bildiriş ID
26329
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Howdan W
Salgy
Howdan W (Гаудан В)
Goşuldy
10.10.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
24 ㎡
Bina gatlylaryň sany
1
Gat
1
Ýagdaýy
Dizaýner
Girelge
Umumy
Amatlyklar
Söwda jaýyň rahatlyklary
 • Sowadyjy enjam
 • Howa çalyşyk ulgamy
 • Ýangyn duýduryş ulgamy
 • Ýangyn söndüriş ulgamy
 • Geçiriş ulgamy
 • Hyzmat lifti
 • 24/7 giriş
 • Wideogözegçiligi
 • Suw üpjünçiligi
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Ýubileýnaýa
Satlyk magazin 24m2 hususy
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять