Söwda jaýlary, 266 ㎡

215,000 TMT
Bildiriş ID
7111
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
14 tapgyr
Salgy
14 tapgyr (14 этап)
Goşuldy
10.09.2021
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Söwda merkezi
Obýektiň görnüşi
Söwda nokady
Meýdan
266 ㎡
Gat
1
Bina gatlylaryň sany
4
Ýagdaýy
Kosmetiki
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
nalda satlyk magazin 1 etas 266m2 yerlesyan yeri girlegede baha 215.000 adan ada gecirip beryaris bergi icinde
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
  • 24 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять