Söwda jaýlary, 4400 ㎡

1,600,000 .
Bildiriş ID
29464
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
G. Kulyyewa
Salgy
G. Kulyyewa (Объездная)
Goşuldy
14.12.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Biznes merkezi
Obýektiň görnüşi
Söwda nokady
Meýdan
4400 ㎡
Bina gatlylaryň sany
3
Ýagdaýy
Kosmetiki
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Продам здание на объездной 4400² с лифтом
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять