Söwda jaýlary, 45 ㎡

155,000 .
Bildiriş ID
42598
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Hitrowka
Salgy
Hitrowka (Хитровка)
Goşuldy
04.10.2023
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Päk emläk
Bina barada
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
45 ㎡
Bina gatlylaryň sany
1
Gat
1
Ýagdaýy
Kosmetiki
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять