Söwda jaýlary, 9000 ㎡

17,500 .
Bildiriş ID
22554
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gagarina
Salgy
Gagarina (Гагарина)
Goşuldy
01.07.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Söwda merkezi
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
9000 ㎡
Bina gatlylaryň sany
3
Gat
1
Ýagdaýy
hökmany däl
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
ГАГАРИН-ГРИБОЕДОВА
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять