Söwda jaýlary, 905 ㎡

230,000 .
Bildiriş ID
32035
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Buzmeyin
Salgy
Buzmeyin (Безмеин)
Goşuldy
10.02.2023
Kartany ulalt
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Aýry durýan bina
Obýektiň görnüşi
Dükan
Meýdan
905 ㎡
Bina gatlylaryň sany
1
Gat
1
Ýagdaýy
Dizaýner
Girelge
Aýratyn
Obýekt barada
Hammam
 • Jaýyň içinde
 • Daşarda
 • Ýok
Amatlyklar
Söwda jaýyň rahatlyklary
 • Sowadyjy enjam
 • Howa çalyşyk ulgamy
 • Ýangyn duýduryş ulgamy
 • Ýangyn söndüriş ulgamy
 • Geçiriş ulgamy
 • Hyzmat lifti
 • 24/7 giriş
 • Wideogözegçiligi
 • Suw üpjünçiligi
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Гунеш
Тазе салынан совда бинасы ( 3 магазин, пекарная, мойка). Оз ислегина гора уйтгедип боляр. Бахада оншык болар. Хусусы.
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять