Ofis, 200 ㎡

140,000 .
Bildiriş ID
16288
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gurtly
Salgy
Gurtly (Гуртлы)
Goşuldy
22.02.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Aý Melek
Bina barada
Gurluşyk görnüşi
Ýaşaýyş jaýyndaky ýer
Girelge
Aýratyn
Obýekt barada
Bina gatlylaryň sany
4
Meýdan
200 ㎡
Amatlyklar
Ofis rahatlyklary
 • Internet
 • Sowadyjy enjam
 • Howa çalşyk ulgamy
 • Ýangyn duýduryş ulgamy
 • Ýangyn söndüriji ulgamy
 • Geçiriş ulgamy
 • Lift
 • Wideogözegçilik
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Продажа, подвал в Гуртли, 200м2. 5 ком. 2 сан узла. С ремонтом.
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять