Dupleks

46,800 .
Bildiriş ID
31731
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gogol
Salgy
Gogol (Гоголя)
Goşuldy
02.02.2023
Kartany ulalt
Bina barada
Otag sany
4
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Amatlyklar
Öýüň rahatlyklary
  • Mebel
  • Tehnika
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Гоголя - обьязная 2ком +столовая дубликс 70м² +двор 100м² место для машины ремонт мебель техника
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять