3-otagly, 120 ㎡

118,000 .
Bildiriş ID
47370
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Nebitgaz
Salgy
Нефтегаз
Goşuldy
20.03.2024
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
11
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
120 ㎡
Gat
11
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
NEBIT GAZ ELITKA MIR ARÇABIL KÖÇÄ GOLAÝ 3 KOMNAT 11 ETAŽ 11 ETAŽLY JAÝ 120 KW METR REMONTLY MEBEL TEHNIKA GALÝAR DOKUMENTLER SATLYGA TAÝÝAR BAHA 118000
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять