3-otagly, 135 ㎡

55,000 .
Bildiriş ID
44949
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Chehow
Salgy
Chehow (Чехова)
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
135 ㎡
Gat
9
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Satlyk Elitka padwoyusky 9 etaz 3 komnat 135 m2 remont arassaja baha 55 + bergi 900 10 yyla prwot dolg edip bolya.
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять