3-otagly, 150 ㎡

155,000 .
Bildiriş ID
21087
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Podwoyskogo
Salgy
Podwoyskiy (Подвойского)
Goşuldy
30.05.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Potologyň beýikligi
3.80 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
150 ㎡
Gat
12
Ýagdaýy
Dizaýner
Balkon
Ýok
Hammam
Aýry
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
padwoyuski 12/12-etaž 3kom 150m2 yerwo remontly meb.teh.hemmesi galyar dok tayyn WIKUPLENI baha-155 beylekiden azajyk onsuk bolyar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять