4-otagly, 153 ㎡

124,000 .
Bildiriş ID
25489
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Gurtly
Salgy
Gurtly (Гуртлы)
Goşuldy
22.09.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Potologyň beýikligi
3 m
Duralganyň görnüşi
Ýapyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
153 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
Kosmetiki
Balkon
Ýok
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Gurtly Polu-Elitka 4 komnat 3-nji etaz lifltli kosmeticeskiy remont dokument taýyn.gyssagly!
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять