4-otagly, 200 ㎡

205,000 .
Bildiriş ID
23272
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Podwoyskogo
Salgy
Podwoyskiy (Подвойского)
Goşuldy
22.07.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Badam
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Duralganyň görnüşi
Ýerasty
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
200 ㎡
Gat
4
Ýagdaýy
Ýewro
Balkon
Ýok
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Podvoyskiy Atakova 12/5 etaj 4 kom 200 kv haty bar goni naturyus jaya soz yok evro remont girip yasaymaly icinde ahli serti bar ahli gosy galya 863271858 Azat reltr
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять