4-otagly, 215 ㎡

2 .
Bildiriş ID
42838
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Goşuldy
10.10.2023
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
215 ㎡
Gat
6
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Продаётся элитная квартира!!!
Р-н «15-го этапа».
4х комнатная на 6 этаже в 12 этажном доме.
Сторона «Телекечи».
Гос ремонт.
Цена договорная.
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять