4-otagly, 250 ㎡

490,000 .
Bildiriş ID
25730
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
15 tapgyr
Salgy
15 tapgyr (15 этап)
Goşuldy
26.09.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
3
Duralganyň görnüşi
Ýerasty
Bina gurluşygynyň görnüşi
Monolit
Lift
Bar
Obýekt barada
Meýdan
250 ㎡
Gat
2
Ýagdaýy
Ýewro
Balkon
Bar
Hammam
Birden köp
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
WILLA 15NJI TAPGYR 3/2NJI ETAZY 4 KOMNAT 250KWM REMONT YEVRO REMONT HEMME GOSHY GALYAR DOKUMENT TAYYARTEL:+99362989484
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять