5-otagly, 250 ㎡

1,000 .
Bildiriş ID
43829
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
15 tapgyr
Salgy
15 tapgyr (15 этап)
Goşuldy
25.10.2023
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
12
Duralganyň görnüşi
Açyk
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
250 ㎡
Gat
3
Ýagdaýy
hökmany däl
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
АРЕНДА 14ЭТАП 5КОМ 3ЭТАЖ (ПАТЕНТ ЕСТЬ) ИНСТР. ГРАЖДАН , ВСЕ НОВОЕ РЕМОНТ НОВЫЙ 1.000 ТОРГ БУДЕТ

ARENDA 14 ETAP 5KOM TAZE REMONT YAŞALMADYK, OÑUŞUK BOLOR ️

INDIRIM OLUR SORULAR UÇIN ARAP BILIRSINIZ ️
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять