Kottej, 1200 ㎡

1,200,000 .
Bildiriş ID
24288
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Bagyr
Salgy
Bagyr (Багир)
Goşuldy
23.08.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Arzuwly jaýlar
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
50 Sotka
Meýdan
1200 ㎡
Ýagdaýy
Dizaýner
Bina gatlylaryň sany
3
Goşmaça jaý
Hawa
Garaž
Hawa
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Bagyr mireve 50 sotok 1200m² katez içinde kinoteater basseyni 5spalni tualet banya 5 içinde hemme zad baş basden palma agajy saunasam bar baryp yasabermeli
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять