Kottej, 250 ㎡

135,000 TMT
Bildiriş ID
651
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Ahal welaýaty
Şäher
Änew
Goşuldy
01.06.2021
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
8
Meýdan
250 ㎡
Ýagdaýy
Ýewro
Bina gatlylaryň sany
2
Hammam
 • Jaýyň içinde
 • Daşarda
 • Ýok
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Bar
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Bar
Gaz
Bar
Elektriki üpjünçiligi
Bar
Lagym ulgamy
Bar
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Хорошее расположение.
+ долг
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
 • 1290 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять