Plan jaý, 110 ㎡

53,000 .
Bildiriş ID
42843
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Сhoganly
Salgy
Сhoganly (Чоганлы)
Goşuldy
10.10.2023
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
3 Sotka
Meýdan
110 ㎡
Ýagdaýy
hökmany däl
Bina gatlylaryň sany
1
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Ýok
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
COGANLY SAG TARAP 3 SOTUK 3 KOMNAT 110KW GAZ SUW TOK CEKILEN KALINZATSIYA BAR YERI GOWY baha 53.000 rieltor jan etmesin Iki tarapam satylŷa EŶESI
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять