Plan jaý, 120 ㎡

57,300 .
Bildiriş ID
33509
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Сhoganly
Salgy
Сhoganly (Чоганлы)
Goşuldy
17.03.2023
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
6 Sotka
Meýdan
120 ㎡
Otag sany
4
Ýagdaýy
Ýewro
Bina gatlylaryň sany
1
Goşmaça jaý
Hawa
Garaž
Ýok
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
+ daşynda 2kom aýratyn gapyly wremýanka.
Kuhniýasy, sanuzeli jaýyň içinde.
Jaý täze gurulan.
Gaz, suw, tok, kanalizasiýa çekilen.
Ýeri gowy. 2-nji sfetofora ýetmän saga 2 köçe girmeli.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять