Plan jaý, 125 ㎡

640,000 .
Bildiriş ID
43256
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Shor-Garadamak
Salgy
Shor-Garadamak (Шор-Гарадамак)
Goşuldy
17.10.2023
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
3.5 Sotka
Meýdan
125 ㎡
Otag sany
4
Ýagdaýy
hökmany däl
Bina gatlylaryň sany
1
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Ýok
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Satlyk plan jay Garadamakda 4 komnatly Finiskiy Dom ici taze gowy remontly 3.5 sotuk yerde gymmat mebil tehnikalary bar girip yasawemeli 120 metr kwadrat widio gozegciligine cenli bar iki banya tuwaledi bar yerlesyan yeri gaty gowy dokmentleri satlyga doly tayyar prapiska bos hemme goslary galya girip yasawermeli baha 64 Gyssagly Satylyar Galan maglumat janda. Yerinde gowy ylalasyk bolar.
Baha
Goşmaça
  • Bergi
  • Alyş-çalyş
  • Oňuşyk bar
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять