Plan jaý, 140 ㎡

550,000 TMT
Bildiriş ID
7682
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Mary welaýaty
Şäher
Baýramali
Salgy
Bayramaly
Goşuldy
19.09.2021
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
2 Sotka
Meýdan
140 ㎡
Otag sany
5
Ýagdaýy
Mätäç däl
Bina gatlylaryň sany
2
Hammam
 • Jaýyň içinde
 • Daşarda
 • Ýok
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Ýok
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Bar
Gaz
Bar
Elektriki üpjünçiligi
Bar
Lagym ulgamy
Bar
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
- Bayramaly šaher, sanatoriyan yanynda. (12 mekdep, 10 sadik)
- Kottedž jaŷyñ, ašaky etažy
- Taze remont edilen
- jemi 5 komnat+Kuhnya+banya+Tualet
- howly 2 mashynlyk, howlyda kladowka we gošmaça tualet bar
- kanalizaciya, nasos, parowoy, split, antena, telefon chekilen
- Suratdaky ŷaly ŷagdaŷda goŷup gidŷäris
- Dokumentlar taŷyn, propiskada adam ŷok
- Perecislenie we Obmen mashyna, iri šahly mallara bolya
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
 • 22 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять