Plan jaý, 150 ㎡

68,000 .
Bildiriş ID
47037
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Сhoganly
Salgy
Сhoganly (Чоганлы)
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
3.5 Sotka
Meýdan
150 ㎡
Ýagdaýy
hökmany däl
Bina gatlylaryň sany
2
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Ýok
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Çoganly plan +mansarda 3.5 sotuk 3 komnat +mansarda tayar giripyaşawermeli 3 nji siwetafor sagtarap glawny yola yakyn dokument tayar realny alarmana oñşuk bar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять