Plan jaý, 250 ㎡

60,000 .
Bildiriş ID
25119
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Taze Zaman
Salgy
Taze Zaman (Тязе заман)
Goşuldy
14.09.2022
Kartany ulalt
Haýsy agentligi tarapyndan
Päk emläk
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
8 Sotka
Meýdan
250 ㎡
Otag sany
5
Ýagdaýy
Kosmetiki
Bina gatlylaryň sany
1
Hammam
 • Jaýyň içinde
 • Daşarda
 • Ýok
Goşmaça jaý
Ýok
Garaž
Hawa
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Hawa
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Amatlyklar
Jaýyň rahatlyklary
 • Mebel
 • Sauna
 • Wideogözegçilik
 • Generator
 • Tehnika
 • Internet
 • Telefon
 • Sowadyjy enjam
 • Tomus aşhanasy
 • Ýyladyş ulgamy
 • Basseýn
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Täze Zaman 2-nji Tapgyr 5-Komnat plan jaý 250m² 8 Sotok Dokumentleri Düzüw Propiska Boş Ýazgyda Adam Ýok Baha Amatly Plus Bergi Ýerleşýän ýeri gowy ortarakda gyrada däl.
Baha
Goşmaça
 • Bergi
 • Alyş-çalyş
 • Oňuşyk bar
 • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
 • Открыть картинку
 • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
  • Baha: 0
  • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять