Plan jaý, 350 ㎡

250,000 TMT
Bildiriş ID
7678
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Ahal welaýaty
Şäher
Änew
Salgy
Anew ( Аннау )
Goşuldy
19.09.2021
Kartany ulalt
Obýekt barada
Ýer bölegiň meýdany
8 Sotka
Meýdan
350 ㎡
Otag sany
7
Ýagdaýy
Ýewro
Bina gatlylaryň sany
2
Goşmaça jaý
Bar
Garaž
Bar
Üpjünçilik
Suw üpjünçiligi
Bar
Gaz
Bar
Elektriki üpjünçiligi
Bar
Lagym ulgamy
Bar
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Beýany
Jaý 7 komnat Mansarda bilen 350m², EWROREMONT.BAHA 250,000.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Bildirişi aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
  • 46 Görüldi
Dostuňyzyň ady *
Dostuňyzyň elektron salgysy *
Siziň adyňyz
Siziň elektron poçtaňyz
Habar
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Girmek
Login:
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять