Ýer bölegi, 8 Sotka

200,000 TMT
Bildiriş ID
20119
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Ahal welaýaty
Şäher
Gökdepe
Salgy
Gokdepe (Гёкдепе)
Goşuldy
05.05.2022
Kartany ulalt
Ýer bölegi
Ýer bölegiň meýdany
8 Sotka
Üpjünçilik
Gaz
Hawa
Elektriki üpjünçiligi
Hawa
Lagym ulgamy
Hawa
Baha
Beýany
bos mellek yer gokdepe metjidin yany 8 sotok 200.000 man
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять