TAZE HYZMAT
Brend we logo doretmek
Брендинг и дизайн логотипа, Biznes maslahat beriş

Kärhanaň ady
TAZE HYZMAT
Brend we logo doretmek
Брендинг и дизайн логотипа
Bildiriş ID
46936
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 3
Salgy
Parahat 3 (Мир 3)
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
Brend we logo doretmek

«Täze hyzmat» hususy kärhanasy Türkmenistanyň telekeçilerine we raýatlaryna, şeýle hem daşary ýurtly raýatlara we kärhanalara (fiziki we ýuridiki şahslara) brend we logo doretmek boýunça ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Брендинг и дизайн логотипа

Индивидуальное предприятие Täze Hyzmat оказывает профессиональные услуги предпринимателям и гражданам Туркменистана, по брендингу и дизайну логотипов. Также услугами предприятия могут воспользоваться иностранные компании, физические и юридические лица.

Parahat 3/1, jaý "G"
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять