TAZE HYZMAT
Internet tor ulgamunda mahabatlandyrmak
Реклама в Интернете, Biznes maslahat beriş

Kärhanaň ady
TAZE HYZMAT
Internet tor ulgamunda mahabatlandyrmak
Реклама в Интернете
Bildiriş ID
46937
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 3
Salgy
Parahat 3 (Мир 3)
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
Internet tor ulgamunda mahabatlandyrmak

«Täze hyzmat» hususy kärhanasy Türkmenistanyň telekeçilerine we raýatlaryna, şeýle hem daşary ýurtly raýatlara we kärhanalara (fiziki we ýuridiki şahslara) Internet tor ulgamunda mahabatlandyrmak boýunça ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Реклама в Интернете

Индивидуальное предприятие Täze Hyzmat оказывает профессиональные услуги предпринимателям и гражданам Туркменистана, по рекламе в интернете. Также услугами предприятия могут воспользоваться иностранные компании, физические и юридические лица.

Parahat 3/1, jaý "G"
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять