Строительство и ремонт, Gurluşyk we abatlaýyş hyzmaty

Kärhanaň ady
Строительство и ремонт
Bildiriş ID
14076
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 2
Salgy
Parahat 2 (Мир 2)
Goşuldy
18.01.2022
Kartany ulalt
Beýany
"ESASY SEBAP" HUSUSY KÄRHANASY JAÝYŇYZY ISLENDIK GORNUSDE... YEWRO ...DIZAÝNER...KOSMETIÇESKIY AHLI GORNUSDE REMONT EDIP BERMEK HYZMATYNY ELETERLI BAHADAN TIZ WAGTYN IÇINDE ÝERINE ÝETIRIP BERÝÄRIS
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять