Türkmen Penjire, Gurluşyk we abatlaýyş hyzmaty

Kärhanaň ady
Türkmen Penjire
Bildiriş ID
22513
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Taze Zaman
Salgy
Taze Zaman (Тязе заман)
Goşuldy
30.06.2022
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
«Türkmen Penjire» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda ilkinjileriň biri bolup, gapylar we penjireler üçin niýetlenen PWH profillerini öndürmek işleri geçirýär.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять