Decor House, Dizaýn hyzmaty

Kärhanaň ady
Decor House
Bildiriş ID
25925
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Chehow
Salgy
Chehow (Чехова)
Goşuldy
29.09.2022
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
Студия интерьерного дизайна с опытом в реализации проектов более 15 лет. Авторское и техническое сопровождение. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Полная прозрачность и постоянный отчет о ходе работ.

Сэкономьте свои нервы и бюджет вместе с нами!
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять