ÖLÇEG Dizaýn we Gurluşyk НК, Dizaýn hyzmaty

Kärhanaň ady
ÖLÇEG Dizaýn we Gurluşyk НК
Bildiriş ID
6914
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Salgy
Köşi (Taslama) köçesi, 39.
Goşuldy
07.09.2021
Kartany ulalt
Beýany
«ÖLÇEG dizaýn we gurluşyk» hususy kärhanasy 10 ýyl bäri interýer dizaýny we gurluşyk işleri bilen meşgullanyp gelýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Köşi (Taslama) köçesi, 39
Iş wagty:Hepdede bäş gün, sagat 09:00-dan 19:00-a çenli. Dynç günleri: şenbe, ýekşenbe.
Telefon belgileri: +993 12 975150 +993 64 016478
Instagram: @olceg.design

  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 5
    • Baha berenler: 1
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять