Göçurmek hyzmaty, Gaplama we göçmek hyzmaty

Kärhanaň ady
Göçurmek hyzmaty
Bildiriş ID
17902
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Ahal welaýaty
Şäher
Änew
Salgy
Anew (Аннау)
Goşuldy
23.03.2022
Kartany ulalt
Beýany
Mebel göçürmek hyzmaty. Islendik görnüşdäki mebelleri söküp äkidip gurnap berýäris: spalnyý garnitur, kuhonnyý garnitur, uglowoý troýka, şifoner, prihoşka. Zawodskoý ýa-da bärde ýasalan, tapawudy yok.
(Ulag hyzmaty)
(Amatly bahalardan)
Oýün içinde ýerini üýtgedip berýas. Islendik ýere göçeňizde ýüz tutyp bilersiňiz. Öý goşlarynyň hiç ýerine zeper ýetirmesiz
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять