Täze Hyzmat, Baha kesmek hyzmaty

Kärhanaň ady
Täze Hyzmat
Bildiriş ID
22055
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Parahat 3
Salgy
Parahat 3 (Мир 3)
Goşuldy
23.06.2022
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
Baha kesmek hyzmaty

«Täze hyzmat» hususy kärhanasy işiniň gerimini giňeldýär. Kärhana Türkmenistanyň telekeçilerine we raýatlaryna, şeýle hem daşary ýurtly raýatlara we kärhanalara (fiziki we ýuridiki şahslara) gozgalýan we gozgalmaýan emläkleri bahalandyrmak boýunça ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Оценка движимого и недвижимого имущества

Индивидуальное предприятие Täze Hyzmat расширяет сферы деятельности. Теперь компания оказывает профессиональные услуги предпринимателям и гражданам Туркменистана, по оценке движимого и недвижимого имущества. Также услугами предприятия могут воспользоваться иностранные компании, физические и юридические лица.

Parahat 3/1, jaý "G"
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять