Hikvision, Wideo gözegçilik we howpsuzlyk

Kärhanaň ady
Hikvision
Bildiriş ID
14235
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Merkezde
Salgy
Merkez (Центр)
Goşuldy
21.01.2022
Kartany ulalt
Beýany
Biz size her durli Hikvision

Ip kameralary,

Ahd kameralar

domofonlary

yangyn signalizasiyalary,

açylyan we yapylyan mehanizm vorotalary,

monitorlary,

kompyutorlary hem-de onun gosmaca enjamlaryny amatly bahalardan HIKVISION magazin hodurleyaris. In arzan bahalar we skidkalar bar.
Nalic we perecisleniye toleg bolya.
GARANTIYA 2 YYLL
Bizin salgymyz:
ş.Aşgabat . Mir7/3-29 jay,podwal
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять